MASSAGE

 
 
Svensk klassisk massage har många goda effekter på stela och trötta muskler så som att påskynda läkning och återhämtningsprocesser, begränsa ärrbildning och bindvävstillväxt i muskulära skador, ge en ökad muskulär avslappning och elasticitet samt ha en lugnande effekt på nervsystemet. Dessutom gör massagen så att en muskel som blivit uttröttad av arbete återhämtar sig fortare än om den bara får vila, samt motverkar och minskar bindväv som alltid bildas i orörliga och skadade muskler.

Den klassiska svenska massagen är allmänt smärtlindrande, lugnande och antas höja prestations och koncentrationsnivåerna. I vissa fall räcker det med en behandling och ibland kan det behövas ett par behandlingar innan man känner sig bra. Detta är olika från person till person, beroende på hur länge du har haft “smärtan” eller vad den beror på. Många går på massage regelbundet för att underhålla kroppen och på så sätt undvika eller minska smärtan. Massage rekomenderas 1-2ggr/mån för välbefinnandet.